Bezpieczna Fabryka

+48 (58) 325 41 44

Bezpieczna Fabryka

+48 (58) 325 41 44

Zgodnie z normą PN – EN IEC 62046:2018-10 — Bezpieczeństwo maszyn — Stosowanie wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób, zaleca się wykonanie testów okresowych elektroczułego wyposażenia ochronnego (kurtyny świetlne, skanery) co najmniej raz na dwanaście miesięcy.

  Test kurtyn i skanerów w 5 krokach

1. Ewidencja maszyn podlegających testom wg. PN – EN IEC 62046:2018-10

Pierwszym krokiem jest sporządzenie zestawienia maszyn z zainstalowanymi kurtynami lub skanerami i określenie ilości elementów ruchomych.

2. Wykonanie testów i pomiarów

W ramach weryfikacji poprawnej pracy kurtyn i skanerów wykonuje się szereg testów sprawdzających. Ogólny test funkcjonalny, test rozdzielczości, sprawdzenie montażu, pomiar czasu zatrzymania za pomocą dedykowanego, certyfikowanego  urządzania, weryfikacja odległości montażu kurtyny od strefy niebezpiecznej.

3. Przygotowanie dokumentacji

Badanie należy udokumentować. Protokoły z badań należy przechowywać przez 5 lat od daty pomiaru.

4. Działania serwisowe, w razie konieczności

W przypadku stwierdzenia niezgodności należy określić i uruchomić  działania serwisowe.

5. Wyznaczenie kolejnego terminu testu

Przetestowane urządzenia mogą zostać oznakowane informacją o dacie przeprowadzonego badania, terminie następnego i miejscu przechowywania dokumentacji.

  Test kurtyn i skanerów w 5 krokach

1. Ewidencja maszyn podlegających testom wg. PN – EN IEC 62046:2018-10

Pierwszym krokiem jest sporządzenie zestawienia maszyn z zainstalowanymi kurtynami lub skanerami i określenie ilości elementów ruchomych.

2. Wykonanie testów i pomiarów

W ramach weryfikacji poprawnej pracy kurtyn i skanerów wykonuje się szereg testów sprawdzających. Ogólny test funkcjonalny, test rozdzielczości, sprawdzenie montażu, pomiar czasu zatrzymania za pomocą dedykowanego, certyfikowanego  urządzania, weryfikacja odległości montażu kurtyny od strefy niebezpiecznej.

3. Przygotowanie dokumentacji

Badanie należy udokumentować. Protokoły z badań należy przechowywać przez 5 lat od daty pomiaru.

4. Działania serwisowe, w razie konieczności

W przypadku stwierdzenia niezgodności należy określić i uruchomić  działania serwisowe.

5. Wyznaczenie kolejnego terminu testu

Przetestowane urządzenia mogą zostać oznakowane informacją o dacie przeprowadzonego badania, terminie następnego i miejscu przechowywania dokumentacji.

3 sposoby, jak możemy Ci pomóc

Wykonamy testy

Wykonamy ewidencje, przeprowadzimy testy, sporządzimy dokumentacje i określimy zalecenia dostosowawcze.

Nauczymy Cię wszystkiego

Nauczymy Cię jak wykonywać cykliczne, obowiązkowe testy kurtyn samodzielnie.

Zrobimy to razem

Podzielimy się pracą – nauczymy cię wszystkiego i część prac wykonasz sam, a część wykonamy my.

Zamów wycenę

Czy jesteś zainteresowany szkoleniem "Test kurtyn i skanerów w 5 krokach"?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Czy jestem zobowiązany do wykonania kontroli bezpieczeństwa maszyn?

Zgodnie z wymaganiami:

– Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Pracodawca w celu utrzymania właściwego stanu technicznego maszyn oraz usunięcia ewentualnych usterek mogących wpływać na bezpieczeństwo pracowników ma obowiązek prowadzenia kontroli okresowych. Wyniki pracodawca powinien dokumentować i przechowywać na prośbę organów kontrolnych (np. Państwowa Inspekcja Pracy).

2. Ile czasu trwa wykonanie pomiarów?

Czas wykonania pomiarów uzależniony jest od stopnia skomplikowania maszyny oraz od ilości badanych elementów ruchomych. Przykładowo dla maszyny montażowej z trzema siłownikami i nadzorującą je kurtyną czas trwania pomiaru wynosi ok. 20-30 minut.

3. Czy urządzenie pomiarowe podłączane są elektrycznie do maszyny?

W przypadku wykonania pomiarów zatrzymania dla kurtyn nie ma konieczności podłączania urządzenia pomiarowego do układu sterowania maszyny. Kurtyna wyzwalana jest elementem imitującym dłoń operatora, a zatrzymanie elementu ruchomego monitorowane jest przez zewnętrzny enkoder urządzenia pomiarowego (montaż na magnesie).

4. Gdzie znajdę więcej informacji o nadchodzących szkoleniach?

Tutaj znajdziesz ofertę naszych szkoleń i warsztatów. Organizujemy je w całej Polsce. Sprawdź najlepsze dla Ciebie termin i miejsce.

Kontakt

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej, to nie problem: Dzwoń lub pisz. Nasz ekspert wyjaśni wszystkie wątpliwości.

+48 (58) 325 41 44

Kontakt

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej, to nie problem: Dzwoń lub pisz. Nasz ekspert wyjaśni wszystkie wątpliwości.

+48 (58) 325 41 44

© 2019 Tech-System Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tech-System Group sp. z o.o. sp. k. | ul. Szklana Huta 7, 80-529 Gdańsk